Žilina Voce Magna

© 2010 - 2019  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |      +421 948 274 717

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|

ŽILINA - VOCE MAGNA 2019
10. - 12. OKTÓBER

V rámci tohtoročného festivalu sa uskutoční

TRETÍ ročník súťažnej časti

Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna. Tešíme sa na Vás 11. a 12. októbra 2019 v Dome umenia Fatra v Žiline. Hlavným organizátorom je Miešaný zbor Žilina, OZ.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Termín prihlásenia na súťaž je predĺžený do 15. augusta 2019!